Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
ITCCA Finland ry/ Pirttipolku 16 C, 00630 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
info@itcca.fi
Mika Määttänen

3. Rekisterin nimi
Taiji.fi:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Malliasiakirjat.fi:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi • Osoite • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero • Tilaustiedot • Suoramarkkinointilupa • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tilastotietoja kursseihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Taiji.fi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.