Kahden käden pushing handsiä.

TAIJI-PARIHARJOITUKSET

Pariharjoituksissa voidaan soveltaa taijin perusmuodon liikkeiden periaatteet ja testata niiden teho.

Parina tehtävät harjoitukset ovat olennaisia liikkeiden laadulle ja ymmärtämiselle. Niiden opiskelu on rinnakkaista taijin muodon sisäisten puolien oppimiselle. Niitä aletaan opiskella perusmuodon oppimisen jälkeen.

• Pushing hands, eli tui shou, tarkoittaa muodon liikkeiden soveltamista liikkeessä parin kanssa. Push-hands tehdään joko yhden käden tai kahden käden kontaktilla.

• Da Loi on pushing handsin edistynyt muoto, erityisine sovelluksineen.

• Fighting Form, taistelumuoto, tarkoittaa perusmuotoa tehtynä yhtä aikaa parin kanssa kontaktissa.

• Taijin itsepuolustusharjoituksissa opetellaan liikkeiden todellista ja nopeaa soveltamista parin kanssa. Ne eivät ole pakollisia, vaikkakin hauskoja. Itsepuolustusharjoitukset vaativat usean vuoden valmistavan työskentelyn.